Üdvözöllek Vendég!
Szombat, 2024/Június/22, 14:33:57
Főoldal | Regisztráció | Belépés | RSS

Honlap-menü

Statisztika


Online összesen: 2
Vendégek: 1
Felhasználók: 1
Csabi

Belépés

Keresés

Barátaink:

Szűz Mária üzenetek

Az Utolsó idők

Drága Gyermekeim!

Imádkozzatok, hogy az utolsó napok gyötrelmei megrövidíttessenek, bár a Mennyei Atya mindent megtesz azért, hogy szenvedéseitek minél rövidebbek legyenek. Megakadályozni nem tudja azt, hogy ne szenvedjetek, mert az nem az Ő akarata, annak mértéke és ideje bizony, nagyban függ tőletek. Isten nem pusztít, hanem csak gyógyít. Mindaz, amit e sötét órában értetek tehet, az Ő irgalmas szeretetének megnyilvánulása irántatok.

Azért mondja el mindezeket a figyelmeztetéseket, hogy ne érjen váratlanul benneteket, ami történni fog, hogy fel tudjatok készülni, és erősítsétek meg lelketeket a hitben. Váljatok szabaddá mindattól, ami e világhoz köt benneteket, nehogy azok legyenek vesztetek a nehéz időkben. Tekintsetek azokra csupán, mint eszközökre, melyeket képesek vagytok bármely pillanatban letenni, nehogy a mélybe rántsanak titeket!

Figyeljetek a jelekre, figyeljetek az Evangélium Jézusának szavaira, hogy felismerjétek az utolsó napok jeleit, nehogy hamis Krisztusok és álpróféták megtévesztő praktikáinak csapdájába essetek. Legyetek éberek, nyissátok meg lelketeket Istenre, és szemeteket le ne vegyétek Őróla.

Kicsiny nyája Jézusnak, figyeljetek és hallgassatok az Ő szavára, mert mellettetek lesz, és vezetni fog titeket! Adjátok át neki terheiteket, hogy megkönnyíttessetek, amikor menekülnötök kell! Cirenei Simonotok lesz Ő a keresztetek hordozásában, mert oly nagy kereszt nehezedik majd reátok azokban a napokban, melyet a Szerető Isten irgalma nélkül elhordozni sem bírnátok.

Emeljétek fel szíveteket Őhozzá, bízzatok az Ő irgalmában! Hirdessétek az Úr szeretetét, nyújtsatok vigaszt a szenvedőknek, töltsétek meg reménnyel a megtört és meggyötört szíveket!

Legyetek áldottak, Istennek drága gyermekei!

Égi édesanyátok: Mária

Megáldalak benneteket, anyai szívem szeretetével!

 

 

Utolsó vacsora

 

Drága Gyermekeim!

Az utolsó vacsorára nem csupán hivatalosak vagytok, de szeretett fiam, Jézus azt szeretné, ha mint az Ő választottjai vennétek részt ezen az ünnepélyes eseményen. Ünnepélyes, mert nem egy egyszerű lakomán vehettek részt, hanem olyan esemény tanúi és részesei lehettek, amelyben csak azok részesülhetnek, akik szívükbe fogadták Jézust. Igen, mert Szent Fiam ezen a vacsorán teljes szeretetével valóságosan kínálja fel magát nektek eledelül és italul kenyér és bor színében. Jézus valóságosan van jelen az Általa átváltoztatott kenyérben és borban. Amikor az eucharisztiát magatokhoz veszitek, akkor Vele táplálkoztok, Ő oltja éheteket és szomjatokat, hogy örök Életetek legyen Őbenne.

Tartsátok tisztán szíveteket, nehogy a bűn megszentségtelenítse az Ő jelenlétét bennetek! A bűnös, beteg léleknek van szüksége orvosra a gyógyuláshoz, ám, aki igaz bűnbánattal közelít Jézushoz, azt Ő megajándékozza jelenlétével, aki pedig bűnös szándékkal közelít Hozzá, annak fájdalmas lesz e találkozás Jézussal. Ezért hát, őszinte és alázattal teli szívvel közeledjetek Őhozzá, és akkor meglátjátok az Ő végtelen irgalmát irántatok. Legyen ez a lakoma, a Vele való betöltekezés, örömteli találkozás számotokra!

Óvakodjatok, nehogy a sátán befészkelje magát szívetekbe; figyelő tekinteteket Jézusra emeljétek, Őrá hallgassatok! Imádkozzatok a megtévedtekért, a kárhozat útján járókért, hogy megleljék a helyes utat Istenhez, a békétlenkedőkért, hogy megleljék Békéjüket Jézusban. Önmagatokért, hogy Jézus jelenléte bennetek is Életté váljon!

Töltse el szíveteket Isten Békéje, a Mennyei Boldogság, a Szerető Isten Irgalma, és az Isteni Örök Világosság!

Megáldalak Benneteket Anyai szívem szeretetével!

Mária

 

 

Pünkösdi Üzenet

Lukács 19:26 igerész alapján

 

Drága Gyermekeim!

Gazdálkodjatok, használjátok fel az előttetek álló lehetőségeket, képességeket, melyeket Istentől kaptatok, és karizmává erősített bennetek. Legyetek hű apostolai Jézusnak! Hívjátok segítségül a Szentlelket, hogy vezessen benneteket e Szent Úton. Engedjétek, hogy Isten világossága betöltsön mindnyájatokat, és ti magatok is a világ világosságává váljatok. Hívjátok a Szentlelket, hogy mindazt, amit Isten reátok bízott, jól tudjátok kamatoztatni, mert minden, ami szeretetben él bennetek, többszörösen megtermi a maga jó gyümölcsét. Kétszeresen, tízszeresen, százszorosan vagy ezerszeresen, de aki nem használja a reá bízott kincseket, annak elveszik az is, amije volt. Ne hagyjátok elveszni a nektek adott talentumokat, kínáljátok fel az Életet a keresőknek, a tévelygőknek, a gyógyulást a betegeknek, hirdessétek, terjesszétek az Örömhírt, és tegyetek tanúságot Jézusról. Akkor nagy lesz a jutalmatok a Mennyben!

A Pünkösd Szent Szelleme Lobogó Lángként töltsön el mindnyájatokat áldásával!

Szerető édesanyátok: Mária