Üdvözöllek Vendég!
Szombat, 2024/Június/22, 13:33:35
Főoldal | Regisztráció | Belépés | RSS

Honlap-menü

Statisztika


Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Belépés

Keresés

Barátaink:

Keresztelő János követsége, és Jézus Keresztelő Jánosról

Keresztelő János követsége,
és Jézus Keresztelő Jánosról

 

Keresztelő János, Jézusnak, a megígért Messiásnak az előhírnöke. A Szentlélek erejével felszólította az embereket a bűnbánatra, és közben hirdette az eljövendő messiást. Miután a Jordán vizében megkeresztelte Jézust, tanítványait Jézushoz küldte tanítványnak, akik továbbra is hűségesek maradtak hozzá, és beszámoltak neki Jézus ténykedéséről.

A hozzáforduló embereket határozott tanácsokkal látta el, vagy igen kemény kritikával illette, senkivel nem kivételezett. Így tett Heródes Antipas negyedes fejedelem esetében is, aki törvénytelen házasságban élt Heródiással, Fülöp negyedes fejedelem feleségével. Heródiás unszolására Heródes Antipas börtönbe záratta Keresztelő Jánost.

Miután Jánost elfogták, Jézus eltávozott a Jordán vidékéről és Galilea vidékekein tanított, gyógyított. Keresztelő János elbizonytalanodott, hogy valóban Jézus-e a megígért Messiás, ugyanis, ő abban reménykedett, hogy Jézus színre lépésével az ő börtönének ajtai is megnyílnak, és kiszabadul, elűzik a rómaiakat és elérkezik a zsidók világuralma. De, Jézus semmit nem tett ennek érdekében. Ezért Keresztelő János követségbe küldte tanítványait Jézushoz, hogy ő-e a messiás, vagy mást várjanak.

Jézus azonban nem azt válaszolja, hogy igen én vagyok, hanem felsorolja Jánosnak mindazt, amiről a Messiás mindenki számára felismerhetővé kell, hogy váljon. Tehát, a vakok látnak, sánták járnak, siketek hallanak, halottak feltámadnak, végén pedig hozzáteszi, hogy boldog, aki nem botránkozik meg rajtam!

Vagyis megüzeni Jánosnak, hogy viselje békével és türelemmel a sorsát, és hogy, amit a Szentlélek általa megígért, az most beteljesedőben van. Helyre teszi Jánost, amiért úgy gondolkodik, mint az emberek általában, noha ő Isten prófétája. A messiás nem azért jött, hogy a világ rendjét felforgassa, hanem, hogy beteljesítse Isten törvényét.

Kihozhatta-e volna Jézus Keresztelő Jánost a börtönből? Isteni hatalmából megtehette volna, hiszen egyetlen ember sem képes ellenállni még egy angyalnak sem, és csupán egyetlen legyintésétől kitárulhattak volna a börtön kapui János előtt. De éppen ugyanez az isteni hatalom az akadálya is ennek, mert senki emberfia nem kerülheti el a sorsát.

Jézus ismerte Keresztelő János előéletét, tudta, hogy mit miért kell elszenvednie, és nem akadályozhatta meg. Jézus arra hívja fel János figyelmét, hogy Isten szemszögéből nézze életét, mert csak akkor értheti meg helyesen Isten gondolkodását, így azt is, hogy miért nem jöhet ki a börtönből. Az pedig, hogy János nem jöhet ki a börtönből, nem lehet magyarázat arra, hogy Jézus nem a Messiás.

Miután Keresztelő János követei elmentek, Jézus Jánosról kezdett beszélni a népnek, és kérdéseket tett fel.

Mit mentetek ki látni a pusztába? Széltől hajladozó nádat? Vagy mit mentetek ki látni? Finom ruhába öltözött embert? Aki finom ruhában jár, királyi palotában lakik. Miért mentetek ki? Prófétát látni. Igen, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat.


Keresztelő János a pusztában prédikált, nem vándorolt egyik városból a másikba, hogy Isten szavát hirdesse, mégis híre ment, az emberek tódultak hozzá, hogy hallgassák őt. Jézus részletesen bemutatja őt a hallgatóinak. Mi vonzotta az embereket Jánoshoz? Nyilván nem a finom öltözék, hiszen az ilyen ruha nem pusztába, sivatagba való. Aki ilyen ruhát hord, az palotában él, és nem szegényes körülmények között. János pedig az egyszerű körülményekhez igazodott. Akkor? Jézus azt mondja: prófétát látni. Prófétánál is nagyobbat.

Jánost az emberek prófétának tartották, hittek abban, hogy az Isten szól általa, és mert a messiás várása volt hitük lényege, hittek benne, hogy a messiás végre elérkezett. Sokan gondolták úgy, hogy János a megígért Messiás. Hittek benne, mert hinni akartak benne, hiszen egészen másképpen szólt, mint ahogy eddig a próféták. Jézus azonban tovább megy ennél, azt mondja: prófétánál is nagyobbat. Az ószövetségi próféták mind a majdan, egyszer eljövendő messiásról beszéltek. János azonban ennek a messiásnak az előfutára, követe, akiről az Írás így szól: Nézd, elküldöm követemet előtted, hogy előkészítse utadat.

Vagyis János után már nincs próféta, aki az eljövendő messiásról szólhatna, ő volt az utolsó, és most már maga az Úr jön, aki előre elküldte követségbe szolgáját, hogy a háznép felkészülhessen a gazda fogadására. János után már csak a messiás jelenhetett meg a zsidók között. Sőt Keresztelő János úgy beszélt róla, hogy már itt is van köztük. Akik hallgatták Jánost, és hittek szavában, azok felvették a bűnbánat keresztségét, mely feltétele volt annak, hogy az emberek tiszta, ünneplőbe öltözött lélekkel várják az évezredek óta megígért Messiást.

Jézus tovább beszél Jánosról, sőt szokatlanul felmagasztalja azzal, ahogy kijelenti:

Bizony mondom nektek: asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki a mennyek országában a legkisebb, az nagyobb nála.


Ha ez így hangzott el Jézus ajkáról, akkor ez igen különös, mert ezzel azt mondja Jézus, hogy Keresztelő János nagyobb, mint ő; hiszen Jézus is asszonytól született. Tehát, nem mond igazat; hiszen Jézus, mint a megtestesült Isten, nagyobb kell, hogy legyen mindenkinél, csupán az Atya akaratának veti alá magát, mint Fiú. A másik félreérthető mondat, hogy aki a mennyek országában a legkisebb, az nagyobb nála. Ezzel ugyanis azt mondja, hogy Keresztelő János már nem mehetett be a mennyek országába, hiszen, aki a legkisebb a mennyben, az is nagyobb, mint ő, tehát, még legkisebb sem lehet.

Jézus ajkára adott ezen mondatai tehát, alapvető fordítási és értelmezési problémákat vetnek fel, és semmiképpen nem hangozhattak el ebben a formában. Már a kicsiség sem mennyei, hanem földi értelemben értendő, vagyis, aki földi értelemben a legkisebb, az a mennyben nagyobb, mint János. Ezt a kicsiséget egyedül Jézus tudta elérni; hiszen Benne az Isten teremtményesült meg, és mint ember mindenkinek a szolgája lett, vagyis utolsó az emberek között. Senkinek nem jelent nagyobb lemondást az ilyenfajta kicsinyítés, mint Jézusnak. Ezért, aki ilyen mértékben képes kicsinyíteni önmagát, mint Isten, az a mennyben nagyobb, mint János.

Helyesen tehát, valahogy így hangzik Jézus kijelentése a Máté 11:11-ben:

Bizony, mondom nektek, nem született nagyobb az asszonyok szülöttei között Keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb is, a Mennyek Országában nagyobb nála.

Isten országa az erőszakosoké, de nem azoké, akik másokon követnek el erőszakot, hanem, akik magukon, akik életükkel akarnak tanúbizonyságot tenni arról, hogy Isten Igéje valóban bennük él, és új emberré akarnak válni Jézus tanítása szerint. Sokan keresték meg Jánost, hogy a bűnbánat keresztségében részesüljenek, hogy lelküket megtisztítsák, mert csak az önátadott lélek képes Jézus Igéjét befogadni.

Jézus ismeri azt a zsidóknál általános hitet, hogy mielőtt elérkezik a messiás, Illésnek is újra el kell jönnie. A zsidók tehát, hittek a reinkarnációban. Természetesen nem arról van szó, hogy Illés újra Illésként tér vissza, hanem egy próféta jelenik meg, akiben Illés próféta szelleme él. Jézus éppen ezért mondja a jelenlévőknek Keresztelő Jánosról, hogy, ha tudni akarják, ő Illés, akinek el kell jönnie. Vagyis, egyértelműen kijelenti, hogy Keresztelő Jánosban Illés próféta öltött újra testet.

Bár, erről Jézus már nem beszél, de aki végiggondolja szavait, annak számára világossá kell válnia, hogy nem csak beteljesedett Keresztelő Jánosban az Illésről szóló ígéret, hanem Keresztelő János után immár a megígért Messiás jelent meg közöttük Jézusban.

Mégis akadtak, akik nem hallgattak Jánosra, amikor még lehetett volna. Inkább azt firtatták, hogy milyen hatalom birtokában cselekszi mindezt. Pedig a farizeusoknak és írástudóknak az írások ismeretében tudniuk kellett volna a választ, kérdésükre, és elöl járva, példát mutatni a bűnbánatban az emberek előtt. De ők nem vették fel János keresztségét, mint ahogy azok sem, akik rájuk hallgattak. Olyanok ők, akiknek hiába beszéltek a próféták, hiába szóltak Dávid zsoltárai, hiába volt minden figyelmeztetés, süket fülekre találtak.

Hozzájuk hiába jön el a messiás, nem hallják meg szavát, és nem cselekszik meg az Atya akaratát. Jánost azért bírálják, mert nem eszik, nem iszik, Jézust meg azért, mert falánk borissza ember, a vámosok és bűnösök barátja. Csak azt nézik, mibe köthetnek bele. Ha van rajta sapka, azért bántják, ha nincs rajta sapka, akkor azért. A bölcsesség pedig igazolja magát tetteivel, mert a bűnösök, akik méltatlannak érzik magukat, keresik és megtalálják Istenben lelkük gyógyulását. Aki pedig, magát igaznak tartja, azzal az Isten sem tud mit kezdeni, mert boldogságukat nem Istenben keresik.