Üdvözöllek Vendég!
Szombat, 2024/Június/22, 12:31:09
Főoldal | Regisztráció | Belépés | RSS

Honlap-menü

Statisztika


Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Belépés

Keresés

Barátaink:

A Szeretet himnusza

A Szeretet himnusza

Szent Pál Korinthusiakhoz írt első levelének 13. fejezete

 

1Kor 13.1
Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
1Kor 13.2
Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
1Kor 13.3
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.
1Kor 13.4
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.
1Kor 13.5
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
1Kor 13.6
Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli.
1Kor 13.7
Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
1Kor 13.8
S a szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik.
1Kor 13.9
Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is.
1Kor 13.10
Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér.
1Kor 13.11
Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait.
1Kor 13.12
Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek.
1Kor 13.13
Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.
 

 

 

A Szeretet himnusza az Újszövetség, de nem az Evangéliumok része. Szent Pál talán egyik legismertebb 13 sorból álló verse, melyet a Korinthusiaknak írt első levelének 13. fejezetében olvashatunk.

Jézus tanácsa, hogy minden tanítást az Evangéliumok mérlegén mérjünk le, mindenképpen ajánlatos megfogadni, ha nem szeretnénk tévutakra jutni az ön- és Istenismeretünk útján. Mivel az Evangéliumok legfőbb tanítása, hogy hogyan válhatunk olyan emberré, akiben az Isten szeretete valóságosan él, érdemes Szent Pál Szeretet himnuszát az Evangéliumok alapján megvizsgálni, átelmélkedni.

Jézus ezt mondja tanítványainak:
 
Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.„ (János 13:34)

 A „Szeretet himnusz” egyes versszakok szerinti kielemzése, lehetőség számunkra annak megvilágítására, vajon mennyiben van szinkronban Szent Pál szeretetről alkotott elgondolása Jézusnak az Evangéliumokban megfogalmazott meghatározásaival? Sem Jézus, sem egyetlen apostola nem írt szeretet himnuszt abban a formában, ahogyan azt, Szent Pál tette. Ugyanakkor az egész Evangélium a szeretetről szól, arról, hogyan lehet jól szeretni, helyesen szeretni. Úgy szeretni, ahogy Isten szeret. Ezért a legkézenfekvőbb, ha az Evangéliumok tanításának fényében vizsgáljuk meg Szent Pál eme sorait.

Miért kell így tennünk? Azért, mert egyedül az Evangéliumok tartalmazzák tisztán azt a tanítást, amit Isten az embernek úgy adott át, hogy azzal azonosulni tud. De az Evangéliumokban is egyedül Jézus szavai a mérvadóak, amelyek közvetlenül származnak tőle, mert benne az Isten testesült meg, és lett emberré. Így szavai és cselekedetei mentesek minden olyan zavaró körülménytől, melyek befolyásolhatnák, netán ronthatnák tanításának tisztaságát. Ilyen mérvű tisztaságra, hogy Isten Igéjét a legteljesebb tökéletességben közvetítse, egyetlen ember sem képes, aki a bűn sötétségéből törekszik felemelkedni a fénybe. Márpedig Szent Pál mielőtt Jézus apostola lett, Saul néven a korai kereszténység egyik legelszántabb üldözője volt.

Saulként tévúton járt, de Pál apostolként sem volt mentes a tévedéstől, mint ahogy egyetlen ember sem nevezhető tévedhetetlennek. Egyedül Isten tévedhetetlen, egyedül Isten tökéletes. Mi emberek mindig csak törekedhetünk a tökéletességre. Így azt, hogy mi helyes, és mi nem, itt a Földön az Evangéliumok mérlegén mérhetjük le, odaát pedig Isten világossága közvetlenül világít át bennünket. Itt tükör által homályban látunk, odaát színről-színre. Pál apostol Szeretet himnuszának átelmélkedése jó néhány kérdésre megadhatja a választ számunkra, ha az Evangéliumok fényében, kellő nyitottsággal és alázattal kérjük Isten lelkének segítségét!

Úgy legyen!

A Szeretet himnusza
elemzése igerészenként

 

1Kor 13:1     1Kor 13:2-3     1Kor 13:4     1Kor 13:5-6    

1Kor 13:7-8     1Kor 13:9-10     1Kor 13:11     1Kor 13:12-13