Üdvözöllek Vendég!
Szombat, 2024/Június/22, 13:01:39
Főoldal | Regisztráció | Belépés | RSS

Honlap-menü

Statisztika


Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Belépés

Keresés

Barátaink:

Médiumi üzenetek

2010.09.17-19.

Beszélgetés Jézussal 
— A médiumításról —

 
- Uram, beszélj kérlek, a médiumításról!

 

Drága Tanítványom!

Bár, a Hangkönyvek erre egyértelmű választ adnak, nem árt tisztázni néhány dolgot. Sajnálatos tény, hogy közösségetekben akadnak, akik nem ismerik a Hangkönyvek tanításait, csupán hivatkozásként használják fel olykor azokat. Nem vagytok átitatódva a Hang szellemiségével. Nemcsak idézni kell tudni belőle, hanem érteni, és értelemszerűen alkalmazni is annak tartalmát, szellemiségét. Hogyan akartok szívet-lelket, értelmet megnyugtató magyarázatot adni az élet mindennapjainak problémáira, ha nem értetek meg Engem? Mert nem a világ szemszögéből kell választ adnotok a kérdésekre, hanem az Én, a ti Jézusotok szemszögéből. Ehhez pedig úgy kell gondolkodnotok, mint Isten, és nem úgy, mint az emberek. 

Egy olyan embernek, aki nem ismeri Hangom tanításait, hiába hivatkoztok arra, hogy ez és ez azért igaz, mert a Hang ezt mondja, meg azt mondja. Ez csak azt mutatja, hogy jól megtanultátok a szöveget, de valójában nem értitek a benne foglaltakat. Ebből természetesen az következik, hogy mivel nem értitek a Hang tanításait, így élni sem tudjátok azt, holott nektek éppen arról kell tanúságot tennetek, hogy az Én tanításom nem csak élhető, de az egyedüli Élet. Erre pedig Én magam vagyok a példa, aki elétek éltem mindezt.

Ha valóban követni akartok Engem, akkor nektek is be kell járnotok azt az utat, amit nekem is meg kellett tennem, és példává kell válnotok mindenki számára, ahogy Én is példa lettem számotokra. Ehhez viszont ismernetek kell Engem, és meg kell értenetek, hogy értelmes, és logikus választ tudjatok adni, ha kérdeznek titeket. Élnie kell bennetek az Igének, mert csak akkor lehettek hitelesek Isten és ember előtt. Ha így  tesztek, és beépítitek életetekbe az Én Igémet, akkor rólatok is el fogják mondani, ahogy Rólam mondták: 

 „mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7.29)

Hatalmatok van hozzá. De csak akkor, ha tanítványaim maradtok, és szabad akaratotokkal belesimultok Atyám, Mennyei Atyátok akaratába. És ez itt a lényeg. Feltámadásom után azt kértem tanítványaimtól, hogy:

 „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”(Mt 28.19-20)

Ebben tehát benne van, hogy az Én tanítványaimmá tegyétek őket, és nem a magatok tanítványaivá.

Bár, taníthatjátok őket, nincs elsőrendű- és másodrendű tanítvány. Nem azt kértem tanítványaimtól, hogy papok legyenek és gyűjtsenek maguknak híveket. Én előttem semmivel sem kevesebb az a gyermekem, aki később lett tanítványom, mint aki előbb. Mindenkinek a képességei szerint adom a talentumokat. Kinek kevesebbet, kinek többet, de ettől senki sem lesz értékesebb vagy kevésbé értékesebb a másiknál, mert az Én szememben mindegyik fontos és nélkülözhetetlen. A talentumok értékét nem a mennyisége határozza meg, hanem, hogy, hogyan gazdálkodtok velük.

Mindannyian egymás mellé vagytok rendelve, és nem egymás fölé. Egymásnak társai lehettek csak, és nem feljebbvalói és alattvalói. Mint ahogy a hozzátok majdan csatlakozók is csak mellétek lehetnek rendelve még akkor is, ha tanítjátok majd őket.

Hogy jobban értsétek: mindnyájan Hozzám tartoztok. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővessző. Mindannyian egyedileg kapcsolódtok Hozzám, Tőlem függtök. Azaz, Én döntöm el, hogy kinek, miből, mikor, mennyit adok. De mindenkinek megadom azt a lehetőséget, hogy a legtöbbet és a legjobbat hozza ki magából. Ehhez azonban el kell fogadnia az Én feltételeimet, meg kell ismernie és meg kell értenie Engem, vagyis keresnie kell a Velem való kapcsolatot!

Ennek elsődleges eszköze a Párbeszéd Ima. Ez abban különbözik a többi kötött imától, hogy a Párbeszéd Ima alatt tényleges beszélgetés folyik Köztem és az imádkozó között, aki szólhat Hozzám gondolatban, és hangosan szóban is, Én pedig az ő lelkiismeretén keresztül válaszolok neki, szólok hozzá. És, amikor olyan gondolat erősödik meg benne, ami építi, buzdítja, vigasztalja őt, az Tőlem, Jézustól való, ami pedig gyűlöletet, fenyegetettséget, félelmet kelt benne, vagy elbizonytalanítja őt, az a Gonosztól származik.

Ahhoz azonban, hogy az illető lelkiismeretén keresztül minél tisztábban szólalhassak meg, nemcsak ismernie kell az Evangéliumokban és a Hangkönyvekben megfogalmazott tanításaimat, hanem meg kell tanulnia azt  helyesen értelmeznie és alkalmaznia is. Másképpen nincs értelme. Aki ezt nem teszi meg, önmagát csapja be, mert a Szentlélek csak azzal az információval tud dolgozni, amivel a Párbeszéd Imát folytató személy rendelkezik. Isten ugyanis nem igazságot közöl, hanem valóságot, ami a ti tudatotokban válik igazsággá.

Az IGAZSÁG nem más, mint A VALÓSÁG TUDATI TÜKRÖZŐDÉSE.

Az Én valóságközlésem soha nem változik, az mindig ugyanaz marad. Csak ahogy bennetek tudatosul, és válik igazsággá, az változik. Tőletek függ tehát, hogy milyen minőségű igazság, Istenkép él bennetek. Minél tisztább fogalmaitok vannak az Evangéliumokban és a Hangkönyvekben megfogalmazott tanításaimról, annál tisztább lelkiséggel és szellemiséggel vagytok képesek Velem kapcsolatot teremteni Párbeszéd Imában.

Minden gyermekem, aki a Párbeszéd Imát használva keresi Velem a kapcsolatot, egyben médiumom is, mert a Párbeszéd Ima is már egy bizonyos fokú médiumítás. Nincs tehát, olyan, hogy egy közösségben csak egy médium lehet, mert mindannyian azok vagytok. Csak olyan lehet, hogy a különböző médiumok szerepkörei másra terjednek ki. De az ilyen korlátozás is csak időleges lehet, és bármikor megváltoztatható, ha Én ezt úgy látom jónak. Ezt tehát, Én döntöm el, és nem ti, de az Én érdekem is az, hogy mindenkor teljes értékű médiumaim legyetek. Azt akarom, hogy fáklyáim legyetek, ne csak pislákoló gyertyaláng. Világossága legyetek a világnak, ahogy Én világossága vagyok a világnak.

Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!” (Mt 5.14-16)

Csak Általam lehettek a világ világossága, mert Én vagyok az a Világosság bennetek, mely, életet adóan sugárzik belőletek, amikor Mennyei Atyátok akaratát cselekszitek. Hangsúlyozom: Nem a magatok akaratát, hanem a Mennyei Atya akaratát. Ha pedig ezt látják az emberek, dicsőíteni kezdik az Atyát, és a fényre tódulnak, hogy maguk is fáklyává válhassanak.

Látod, mi mindent ki lehet hozni abból a kérdésből, amit feltettél? Ez azért van így, mert minden összefügg mindennel. Minden kis csepp a nagy egész része. Ilyen a médiumítás is. A maga nemében, a maga feladatában mindenki médium. De arra ügyelnetek kell, hogy ne avatkozzatok bele mások feladatkörébe.

Nem léphetitek át a másik ember szabadságkörét! Ha, olyasmibe avatkoztok, ami nem a ti dolgotok, akkor megsértitek ezt. Ugyanakkor, mindenkinek a maga érdeke, hogy a kapott üzenetet a maga számára kontrollálja, és ne fogadja el gondolkodás nélkül. A hittel átjárt józan ész soha nem kapcsolható ki azok számára, akik az Én tanítványaimnak tudják magukat.

Uram, engem is mindennapos médiumításra, üzenetvételre akarsz használni?

Mint mondottam fentebb, mindannyian médiumaim vagytok, és ha, állandó kapcsolatot akartok Velem fenntartani, akkor ez azt jelenti számotokra, hogy állapotszerű médiumaimnak kell lennetek. Amire te gondolsz, az más. Nem kívánok számodra meghatározni időpontokat, hogy mikor közvetítsd üzenetemet.

Legalábbis egyelőre, de ez bármikor megváltozhat. Most csak azt kérem tőled, hogy mindenkor légy készen, hogy amikor közlendőm van általad, ezt bármikor megtehessem.

+ Megáldalak a FIGYELEM LELKÉVEL! +

Jézus

Lejegyezte: Tóth Csaba
Kontroll: Szabóné Halász Judit