Utolsó Idők Evangéliuma Kedd, 2020 Január 21, 19:20:25
Üdvözöllek Vendég | RSS
Honlap-menü

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Imádságok
Tóth T. Csaba:
Hűség ima
Uram, Istenem, Te vagy mindenem,
és boldog az én szívem, hogy gyermeked lehetek!
Gondomat viseled, és nem hagysz magamra, mint jó atya, óvod fiadat.
Te tanítasz engem igaz szeretetre, Teremtőm iránt, olthatatlan szerelemre.
Te adtál Uram, nékem életet, és Te mutatsz utat az örök életre.
Te vagy reménye sóvárgó szívemnek, Te vagy a forrása, szomjazó lelkemnek.
Vezesd én Uram, esendő gyermeked, hogy élete útján el ne tévedjen!
Áraszd rám Uram, bölcsességedet, hogy szívemben kárhozat sohase teremjen!
Gyújts lelkemben világosságot, hogy Téged mindig csak tisztán lásson!
Jöjj, Uram, élj mindig bennem, a Te tüzed emésszen meg engem,
S, mint tűz és víz jelent életet, úgy legyek közösségben Veled!
Mindazt, mit nékem adtál, Uram elfogadom,
s mint hű szolgád a talentumot, százszorosan néked visszaadom.
Legyek én a szántófölded, jó magod befogadója,
hol mindig csak búza terem, s konkoly soha.
A Te Igéd, örök Szeretet, mely Tebenned közösséget teremt,
Mert nincs oly szeretet, ki magában leend, hadd legyek közösségben Veled!
Te Uram, hozzám könyörületes voltál, s többedmagammal megszólítottál.
És Szelíd hangod kit megigézett, úgy gyűjtötted egybe, szétszórt gyermekeidet.
Te vagy a Jó Pásztor, Kire mindig hallgatunk, s Kitől híven, szeretni tanulunk.
Bocsásd hát, meg Uram, bukdácsolásainkat,
és tekints irgalommal, szándékainkra!
A gyermek is elesik olykor, mikor járni tanul,
mi Tebenned és Általad, Téged, s egymást, szeretni vágyunk.
Őrizd meg Uram, közösségedet, mit Szentlelked által életre hoztál,
Hogy tanítványod és fényküldötted legyen, kiket gyötör a honvágy!
Nélküled Uram, gyengék és esendők vagyunk,
Tebenned van bizodalmunk.
Te vagy Uram, Út, Igazság, Élet, taníts minket úgy szeretni,
ahogy Te szerettél minket!
Mi, Uram, áhítattal, szívünk kitárjuk Feléd,
 hogy egész bensőnk éltetően járja át a Fény.
Lám, elhal önző emberi akaratunk,
mert, amit Te akarsz, mi is azt akarjuk.
Vezess hát, minket, nyisd meg szívünk rejtett zugait,
hogy Lelked által eltelve, lehessünk hív tanítványaid!
Mikor pedig a világba térünk, Rólad és Igédről tanúságot teszünk,
Lássa a világ, hogy Hozzád tartozunk, mert a Szeretet él bennünk!
Áldd meg Uram e közösséget Szentlelked erejével,
hogy Szeretet-terved beteljesítse!
Ámen.
 
Tóth T. Csaba:
Áldott vagy, Uram

 

Áldott vagy, Uram, és áldott a Te Neved,
Mert te vagy az éltető, örök Szeretet.
Te hívtál össze minket, hogy Benned eltelve,
Erősítsük szívünkben a hitet, és a szeretetet.
Nyisd meg ó, Uram, szívünk kapuját, hogy
A mennyek kincsei, megsebzett lelkünket,
Mint simogató kezek, meggyógyítsák!
Ó, Uram, engedd, hadd fogjuk meg kezed,
És vezess minket a Te utadon,
Melyen járva, ha olykor bukdácsolunk,
Te vagy számunkra az oltalom.
Taníts minket, és táplálj minket a Te Igéddel,
Szeretetre, alázatra, szelídségre, hogy mindazt
Aki vagy, benned megismerve, dicsőítsünk Téged,
És új Életre kelve, dúsan megrakodva
Járulhassunk Szent Színed eleibe,
A bennünk termett Lélek gyümölcseivel.
Küldd le ránk Uram, Szentlelkedet,
Hogy mindazt, amit nekünk adni kívánsz,
Befogadni legyünk képesek.
És Benned, s Általad új EMBERRÉ válva,
Boldog gyermekeidként,
Megmaradva Benned, örök hűségben,
Fénylő lámpásai lehessünk, tévelygő testvéreinknek!
Ámen.

 

Egy meghallgatott imádság

(ismeretlen szerző)

 

Erőt kértem az Úrtól, s Õ
nehézségeket adott,
melyeken megedződtem.
 
Bölcsességért imádkoztam,
és problémákat adott,
melyeket megtanultam
megoldani.
 
Előmenetelt óhajtottam,
gondolkodó agyat és
lelkierőt kaptam, hogy
dolgozzam.
 
Kértem bátorságot, és Isten
veszélyeket adott,
melyeket legyőztem.
 
Áhítottam, hogy szeretni
tudjak, és kaptam
az Úrtól, bajba jutott
embereket,
akiken segíthetek.
 
Kegyes indulata helyett,
alkalmat kaptam a jóra.
 
Semmit sem kaptam,
amit kértem, és mindent
megkaptam,
amire szükségem volt.
 
Imádságom meghallgatásra talált.
 
 Jókívánság
Békét, csendet, mely elűz vihart,
Szent erőt, mely próba közt kitart,
Érző szívet, mely enyhít nyomort,
S mély alázattal porig hajolt,
Örömöt, mely nap sugáraként
Tud gondfelhők között is szórni fényt,
Bátorságot, mely meg nem remeg,
S kész odaadni kincset, életet,
Szívet, mely a bűnöst szereti,
Gyengeségét, vétkét elfeledi,
És hitet, mely mint sasmadár
Fölfelé tart és az égbe száll,
Melynek nincs „nehéz”, nincs „nem lehet”...
Ezt kívánom! S kell-e több neked?
 
Jézus Krisztusban mindezt megtalálod.
Beteljesíti ezt a kívánságot.
Nyomába lépsz, boldogan követed,
És hálaének lesz az életed!

Tóth T. Csaba:

Hálát adok Neked, Uram!
 
 
Hálát adok Neked Uram,
Hogy gyermekké lettél,
Mindnyájunk lelkének
Üdvössége lettél.
Áldott Jó Istenünk
Mindenkihez jöttél,
Hogy megmentsd a mi beteg lelkünk,
És a mennybe vigyél.
Gyógyíts meg minket,
Hogy boldogok legyünk,
Hozsannát zeng szívünk,
és Néked énekelünk.
Áldott legyen Istenünk!
Ámen.
 
1     2     3
 
Belépés

Keresés

Barátaink:
  • Ingyenes honlap létrehozása
  • uCoz közösségi fórum
  • Ingyenes online játékok
  • Oktatóvideók
  • A legjobb uCoz-os weboldalak

  • SajátCég copyright © 2020Ingyenes honlapszerkesztő - uCoz