Blog

Főoldal » 2014 » November » 30 » Voltak-e Jézusnak testvérei
14:16:40
Voltak-e Jézusnak testvérei

Jézus válaszol a feltett kérdésekre

5/402. VOLTAK-E JÉZUSNAK VÉRTESTVÉREI?

Kérdező: 1. Máriának voltak-e gyermekei Jézuson kívül? Miért mondja Mt 1;25-ben őt elsőszülöttnek az Írás, ha nem volt több gyermeke Máriának?  József özvegy volt, mielőtt Máriát elvette? 2. Mit jelent gyakorlatban az elragadtatás, melyről az Írás beszél?

HANG: "Gyermekem! Kicsit messziről kell most magyarázatomat indítanom.

Amikor Isten megteremtette az embert, akkor értelemmel és szeretetre képes akarattal áldotta meg. Ez volt az indulás! Az értelem nemcsak arra való, hogy használjátok, hanem arra, hogy jól használjátok. Az értelmet használni sok mindenre lehet. Jól használni csak egy dologra lehet: arra, hogy közelebb kerüljetek szeretetben Hozzám. Jól semmi másra nem lehet használni.

Földre jöttömnek szinte kizárólagosan egyetlen tartalma volt: megértetni veletek annak fontosságát, hogy más szemléletre kell jutnotok. Sajnos a mai napig alig van ember, aki ezt elfogadná. A pótcselek­vések mérhetetlen sora igazolja, hogy értelmeteket minden másra jobban és szívesebben használjátok, sőt, még képesek vagytok le is mondani értelmetek használatáról, csak ne kelljen más szemléletre, gondolkodás-átalakításra vállalkoznotok. Pedig azon Én sem tudok változtatni, hogy értelmetek egyetlen dologra való, mint mondtam, arra, hogy Hozzám közelebb kerüljetek szeretetben. Aki lemond értelme használatáról, vagy nem arra használja, amire való, az Hozzám el nem juthat.

Hiába neveztem, feltámadásom után apostolaimat testvéreimnek, hiába mondtam, hogy mindenki testvérem, aki Atyám akaratát teljesíti. Nem. Titeket nem ez érdekel. Titeket az foglalkoztat, s akár gyűlölkö­désre is késztetően, hogy földi Édesanyámnak hány vér szerinti gyermeke volt, és hogy hogyan lehetnék Én elsőszülött, ha nem lett volna utánam más, vér szerinti testvérem.

Drága Gyermekeim! Nagyon ostobák vagytok. Máté, aki elsősorban a zsidóknak írta evangéliumomat, fontosnak tartotta kihangsúlyozni azt a törvényben szabályozott és előjogokat jelentő tényt, hogy Én elsőszülött vagyok. Minden zsidó családban, ahol csak egyetlen fiúgyermek volt, kijárt e fiúnak az elsőszülött cím, mert ennek előjogi következményei voltak és vannak még ma is. És éppen a zsidó szokásjog tette volna lehetetlenné számomra azt is, hogy a kereszten János tanítványomra bízzam Anyámat, aki nyilván nem lehetett vér szerinti testvérem, ha lett volna más, ilyen testvérem is. Ekkora embertelenséget feltételezni Rólam, akiről azt mondjátok, és az Én sugallatomra mondjátok, hogy embernek lenni olyan nehéz, hogy eddig igazán még csak Nekem sikerült, mondom, ekkora embertelenséggel vádolni Engem, hát ez bizony káromlás.

És abban is tévedésben vagytok, hogy József özvegy lett volna. Nem. Az ő felkészítése feladatára is már születése előtt megkezdődött, s egész földi életében dolgozott lelkében az a kegyelem, mely később Máriához kötötte őt.

Még valamit. Még egy átlag földi gondolkodású asszonynál is lehet feltételezni olyan szeretetet férje iránt, hogy semmilyen körülmények között sem vállal férjén kívül mástól gyermeket, még akkor sem, ha már férje meghalt. Hát tételezzétek már föl Máriáról, hogy ha egyszer a Szentlélektől fogant, akkor nem vállalta volna, hogy mástól is foganjon. Nem is kell ehhez különösebb szeretet és hűség, csak éppen akkora, hogy az, amire eszeteket teremtette az Isten, vagyis annyi józan gondolkodás, hogy szeretetben Hozzám akarjatok közelebb kerülni. Máriának minden gondolata ez volt. Volt olyan, amikor nem a legsikerültebbek voltak ezek a gondolatok. De ilyenkor mindig, mikor új felismerésre jutott, alázattal korrigálta, átalakította előző gondolkodását. Ezt a Biblia így fejezi ki: "Mária szívébe véste e szavakat, és el-elgondolko­dott rajtuk." /Pl. Lk 2;19./

2. Most mondok pár szót az elragadtatásról. Angyalaim nagy munkát fognak végezni azokban a napokban a Terra bolygón. Nem ijesztgetésről van itt szó, hanem radikális megoldásról. Arról van szó, hogy nem az egymáshoz tartozáson múlik egy ember örök sorsa, hanem azon, hogy Hozzám tartozik vagy sem. Mert akik egy ágyban fekszenek, akik egy malomban együtt őrölnek, akik egy szántóföldön együtt dolgoznak, azok látszatra egymáshoz tartozónak tűnhetnek. De a valóság fog lepleződni azokban a napokban még ott is, ahol az utolsó pillanatig sikerült azt eltakarni.

Itt föl kell hívnom figyelmeteket arra, hogy a végkifejlet ugyan gyorsan fog történni, de az oda vezető út az nagyon előkészített lesz. Már most, a ti életetekben is lehet észlelni, hogy mennyire kettéválik a jó és a rossz. Mivel most már nagyobb a fény, ezért jobban látszik mindkettő. De még lehet színészkedni. De nem sokáig, és főleg nem állandóan. Ne halasszátok az időt! Itt és most mondjatok Nekem IGENT.

Bárhogyan magyarázzátok a végkifejletet, az kikerülhetetlen, és úgy lesz, ahogyan mondtam. De olyan nem lesz, hogy csak úgy eltűnnek emberek, s azok, akik itt maradnak, azok azt sem tudják majd, hogy hová lettek. Nem. Ilyen nem lesz. Akiket itt hagytak, azok tudni fogják, hogy betelt a mérték. Tudni fogják, hogy lejárt számukra az érdemszerzés ideje. Tudni fogják, hogy életüket nem arra használták, amire kapták. Az a külső sötétség pedig, ami reájuk vár, az szintén kegyelem lesz számukra. De boldogok azok, akik nem fognak rászorulni erre a kegyelemre, mert nincs annál nagyobb szenvedés, mint mikor a lélek szenved, és pedig tudatosan, önként, igazságosan. Azért teszi ezt, mert számára még ez a legjobb, de ez a legjobb olyan, mint mikor valakinek az a legjobb, ha  - bár érzéstelenítés nem áll rendelkezésre - ki kell húzni a fogát. De ezt a foghúzást számítsd évezredekig tartó állapotnak.

Nem beszéltem ezekről, mert úgyis csak tapasztalat által érthető meg a Hozzám költözés boldogsága éppúgy, mint a Tőlem eltávolodottság állapotának tudomásul vétele.

Olyan elragadtatás nem lesz tehát, amilyet különböző szektákban tevékenykedő gyermekeim írnak különböző könyvekben az ezeréves uralomról és az elragadtatásról. Ne akarjátok semmivel se behelyettesíteni, se kiegészíteni az evangéliumaimban elmondott gondolataimat.

Amit most leírattam médiumommal, az akkor is igaz, ha ennek következtében e médium nem lesz népszerű. Akkor is igaz, ha a katolikus egyházam évezredes tanítására lehet ebben ráismerni. Akkor is igaz, ha senki sem hiszi el. Majd meglátjátok! Jusson eszetekbe! Előre megmondtam nektek. Radikális megoldás fogja jellemezni a végkifejletet. Mindenki előtt megvilágosodik e mondásom realitása:" Senki sem szolgálhat két úrnak!"  De az oda vezető út úgy jön el, mint a tolvaj. Szinte észrevétlenül. De akiknek van szemük a látásra, azok az idők jeleiből fel fogják ismerni közeledését. Bizony, már itt van az ajtóban!

            Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

32/3375.3. Kik voltak a Keresztrefeszített testvérei?

Kérdező: 3. Olyan értelemben, ahogy ti használjátok a vér szerinti testvér fogalmát, Nekem, Jézusnak, nem voltak testvéreim.

De kegyelmi értelemben, ahogy Én használtam halálom és feltámadásom előtt és után, voltak, vannak és lesznek testvéreim (Márk 3;33 és Máté 28;10)!

             Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

31/3221.2. Igazak a pártus Jézusról leírt információk?

Kérdező: 2. Az a könyv, amelyet említettél leveledben, csakúgy, mint a többi Rólam írott könyv, annyiban hiteles, amennyiben megegyezik az evangéliumaimban rátok hagyományozott tanításommal.

Mivel Én, Jézus, egyáltalán nem tettem hangsúlyt arra, ami különböző földrajzi helyeknek, történelmi koroknak főszerepet adhatna, ezért vigyázzatok, mert mindaz, aki az Én életemnek és tanításomnak „hátterét” oldalakon keresztül nagyon igaznak tűnően tálalja elétek, könnyen előfordul, hogy nem erősíteni, hanem silányítani fogja tanításom tartalmát, amely a nemártás, megbocsátás és a szolgáló szeretés megélésére teszi a hangsúlyt. Sőt, még bizonyos gyűlöletet is gerjeszt egyes népfaj ellen, miközben egy másik népfajt felmagasztal.

Mindent el kellene követnetek, hogy a szeretet fent említett tartalmától ne vegyétek el az időt. Életetek a Földön nagyon rövid! Aki az örökélet gyermeke, az foglalkozzék örök dolgokkal, mert ezek nem ismernek stagnált állapotot. Vagy növekednek, vagy csökkennek!

Bőven elég háttérként Rólam annyit tudnod, hogy Isten Ábrahámmal szövetséget kötött, s ez az örök szövetség hordozza az Én emberi múltamat. Ez, és semmi más! De ha olyan ismeretek birtokába kerülsz Velem kapcsolatban, amely jobban segíti az állapotszerű vértanúságodat, akkor, de csak akkor vállald fel ezeket az ismereteket.

Anyámról nagyon szép gondolatokat mond az általad említett könyv, de a mi szép, az még nem biztos, hogy igaz is. Én valóban a Szentlélektől fogantam. Ha még lett volna más vértestvérem is, akkor iszonyatos botrány lett volna abból, hogy Én, közvetlen halálom előtt, tanítványomra, és nem valamelyik testvéremre hagytam Anyám földi életének további gondozását.

Bizony, sokan jelentek meg már eddig is, és jelennek meg szinte naponta, hogy elirányítsák figyelmeteket arról a szeretetről, amelynek megtestesülésével azonosítottam Magamat, mikor ezt mondtam: „Én vagyok az út, igazság és az élet!” (János 14;6) Ezért kérem, hogy evangéliumaimmal foglalkozva Rám, mint ÚTRA tegyétek a hangsúlyt. Igen, igen! Nem, nem! A többi az ördögtől van (Máté 5;37)!

Kategória: Jézus (HANG) válaszol | Megtekintések száma: 292 | Hozzáadta:: Csabi | Címkék (kulcsszavak): jános, Mária, József, Jézus, testvér, hang, Voltak-e Jézusnak vér szerinti test | Helyezés: 0.0/0
Összes hozzászólás: 0
Hozzászólásokat csak regisztrált felhasználók írhatnak.
[ Regisztráció | Belépés ]